Dutch only (for now)

Onderzoek: Hoogbegaafdheid in Astrologie & Human Design

Doelgroep: iedereen die zich identificeert met hoogbegaafdheid
(IQ = 130+, afgenomen IQ-test niet verplicht)

• • •

Beste Hoogbegaafde,

Leuk dat je wilt deelnemen aan dit onderzoek!

Het gemakkelijkst vul je deze enquête in op een desktop of laptop.

Het doel van dit (preliminaire) onderzoek is om antwoord te krijgen op de vraag: is iemands hoogbegaafdheid
af te lezen aan diens Astrologisch/Human Design profiel? En zo ja, op welke manier dan?

Bijvoorbeeld: de planeet Mercurius staat in de Astrologie o.a. voor onze manier van denken. Komt het bij
hoogbegaafden regelmatig voor dat Mercurius een harmonieus aspect maakt met de planeet Uranus,
die innovatie belichaamt? Of: hoogbegaafden hebben een buitengewone gevoeligheid van het
limbische systeem in de hersenen. In de Astrologie wordt dit geduid met de Maan. Komt het bij
hoogbegaafden vaker voor dat de Maan in bepaalde tekens van de dierenriem staat?
Ik heb meerdere van dit soort hypotheses die ik middels dit onderzoek wens te toetsen.

Ik stel je daartoe enkele vragen over welke specifieke kenmerken van hoogbegaafdheid jij met name in jezelf herkent.
Deze vragen komen voort uit verschillende theorieën en modellen rondom hoogbegaafdheid, zoals het Delphi-model
en Dabrowski's Overexcitabilities. Ook vraag ik je naar andere eigenschappen of kenmerken die mogelijk sterk
van invloed zijn op jouw leven, zoals het hebben van autisme of ADHD, of een chronische ziekte.
Dit doe ik om mijn uiteindelijke bevindingen over hoogbegaafdheid zo zuiver mogelijk te houden.

Jouw gegeven antwoorden vergelijk ik vervolgens met jouw Geboortehoroscoop (Astrologie) en
BodyGraph (Human Design) – om zo hopelijk verbanden te kunnen leggen.

Tot slot volgen er nog enkele (bonus)vragen over hoe jij jouw Astrologie en Human Design belichaamt.
Deze zijn niet per se relevant voor dit onderzoek, maar helpen mij wel met mijn continue studie en toepassing
van Astrologie en Human Design. Je zou me een groot plezier doen ze in te vullen, maar je mag ze ook overslaan.

Er is op dit moment géén commerciële doelstelling voor dit onderzoek. De onderzoeksvraag komt puur voort
uit een persoonlijke interesse. Wellicht deel ik de algemene conclusies op een later moment via mijn platform
'Grounding Green', maar deze zullen nooit terug te leiden zijn naar jou als persoon.

Jouw gegevens zullen te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld. Als je wilt, kun je deze enquête ook volledig
anoniem invullen. De persoonsgegevens die je wél achterlaat, worden alleen gebruikt om dit onderzoek uit te voeren.
Conform de AVG-wetgeving, heb je altijd het recht op inzage, rectificatie en vergetelheid.

Om mee te kunnen doen aan dit onderzoek, is de enige vereiste dat ik jouw exacte geboortedatum en locatie weet –
het liefst ook jouw geboortetijd. Op deze manier kan ik daadwerkelijk verbanden leggen tussen de antwoorden die je geeft,
en de kenmerken die te vinden zijn in jouw Geboortehoroscoop en BodyGraph.

Ik kijk uit naar jouw antwoorden!

Warme groet,

Marleen IJsselmuiden

Marleen IJsselmuiden Grounding Green

LEAVE A COMMENT